Produkowany przez nas brykiet drzewny wytwarzany jest z czystych trocin drewna
dębowego i bukowego, bez dodatku substancji klejących.
Do produkcji brykietu używane są wióry i trociny powstające przy produkcji schodów i mebli drewnianych.
Brykiet ekologiczny ma postać walca i jest idealnym eko opałem i biopaliwem, stosowanym do
kominków, kotłów centralnego ogrzewania, pieców kaflowych i kuchennych.
Popiół można wykorzystać jako nawóz ekologiczny. Brykiet drzewny po spaleniu pozostawia około 3 kg popiołu z tony.
Oferowany brykiet jest bardzo wydajny – porównując z drewnem, już 1 tona zastępuje około 3,5m3 drewna liściastego.

 

Brykiet - Youtube